Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärk on anda ülevaade Eesti meeste ja naiste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring kaardistab Eesti elanike kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist naiste ja meeste vahel.

Samuti uuritakse, kuidas on hoiakud ja ühiskonna ootused (ehk see, mida peetakse meestele ja naistele „omaseks ja normaalseks“), ajas muutunud ning kuidas sellised hoiakud erinevate ühiskonnarühmade lõikes erinevad.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringut viib läbi Sotsiaalministeerium. Monitooring on sisendiks soolist võrdõiguslikkust edendavate poliitikate kujundamisel. Seni on monitooringut teostatud viiel korral (2016, 2013, 2009, 2005, 2003). Järgmine soolise võrdõiguslikkuse monitooring ilmub 2022.

Seni valminud soolise võrdõiguslikkuse uuringud leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Tutvu viimase soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustega