Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Digiväljaanne soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste edendamise olukorrast Eestis aastatel 2014-2020

Käesolev väljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide (naised/mehed, noored/vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus ja arendus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond perioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist.

Vaata väljaannet