Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF) on puuetega inimeste katusorganisatsioon, mis koondab puuetega inimeste esindusorganisatsioone üle Euroopa. Organisatsioon kaitseb Euroopas enam kui 100 miljoni puuetega inimese huve.

Organisatsioon toetab puuetega inimeste kaasamist Euroopa Liidu (EL) poliitikasse ja mujale. EDF jälgib ELi poliitikat ja kooskõlastab oma liikmetega igakülgseid juhiseid puuetega inimeste õiguste eest seismiseks, tehes tihedat koostööd ELi institutsioonide ja agentuuridega, sealhulgas Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, ELi Nõukogu ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

EDF’i eesmärk on saavutada võrdsed võimalused kõigile puuetega meestele, naistele ja lastele.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi veebileht