Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) on 1990. aastal loodudud vaimupuudega inimesi toetavate organisatsioonide liit. EVPIT on vajalik vaimupuudega inimestele ja nende vanematele, kui sõltumatu info ja teenuste saamise koht ning kanal oma probleemide edastamiseks võimuorganitele.

Tugiliit esindab Eesti vaimupuudega inimestega tegelevaid organisatsioone ülemaailmsetes ja Euroopa ning üle-eestilistes organisatsioonides. Tugiliidu missioon on parandada vaimupuudega inimeste positsiooni Eesti ühiskonnas. Tugiliidu eesmärgiks on seista vaimupuudega inimeste huvide eest ja aidata läbi oma tegevuste kaasa neile teiste ühiskonnaliikmetega võrdsete võimaluste loomisel.

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu veebileht