Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Eesti Kurtide Liit

Eesti Kurtide Liidu (EKL) tegevuse eesmärk on kaitsta kurtide väärikust, õigusi ja huve ning edendada kurtide kogukonna arengut, ühiskonnaellu kaasatust ja kultuuri.

Eesti Kurtide Liit püüab olla avatud toetava ja usaldusliku dialoogiga organisatsioon, kes sekkub kurtide poliitika kujundamisesse riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel. Eesti Kurtide Liidu visioonis on kurtide kultuuri, hariduse ja viipekeele elujõulisus ja jätkusuutlikkus kaitstud.

Eesti Kurtide Liidu kaudu on võimalik leida piirkondlikud viipekeele teenusepakkujad.

Eesti Kurtide Liidu veebileht