Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. EPIKoja...

Eesti Pimedate Liit

Eesti Pimedate Liit (EPL) on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Liidu...

Eesti Kurtide Liit

Eesti Kurtide Liidu (EKL) tegevuse eesmärk on kaitsta kurtide väärikust, õigusi ja huve ning edendada kurtide kogukonna arengut, ühiskonnaellu kaasatust ja...

MTÜ Ligipääsetavuse foorum

MTÜ Ligipääsetavuse foorum (edaspidi LF) tegevuse eesmärgiks on ligipääsetava keskkonna loomine kõigile ühiskonnagruppidele. Ühing koosneb eranditult eri...

Ligipääsuke

Ligipääsuke nõustab avaliku ja erasektori asutusi nende teenuste ja toodete ligipääsetavaks muutmisel. Ligipääsukese all tegutseb ligipääsetavuse konsultant...