Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused

Puudega või piiratud liikumisvõimega inimestel peab olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs lennukiga, rongiga, bussiga ja laevaga reisimisele. Pileti müüja peab andma reisi ning lennuki, rongi, bussi või laeva pardal olevate erivahendite kohta teile kättesaadavas vormis teavet.

Kõikide transpordiliikide puhul on erivajadusega inimesel õigus tasuta abile jaamades/terminalides ja sõidukites. Erivajadusega inimesele ei saa keelata transporti puude või piiratud liikumisvõime tõttu, välja arvatud siis, kui see on rangelt vajalik turvalisusnõuete tõttu, või juhul, kui transpordivahendi ehitus või taristu ei võimalda seda.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1371/2007rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1177/2010mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 181/2011mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004.