Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport

Eesti Puuetega Inimeste Koda andis aastal 2018 välja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. EPIKoja arengukavas 2017–2023 on sõnastatud lähiaastate peamised väljakutsed, nende hulgas: ligipääsetavuse parandamine nii avalikus kui ka mitteavalikus ruumis.

Konventsiooni üldine eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ning tagada, et riik ja teised osapooled astuksid vajalikke samme puuetega inimeste õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks, ühtlasi tegutsetaks teadlikkuse suurendamise ja toetuste, teenuste ning muu abi kättesaadavuse heaks. Variraportis kajastati artikleid, mis enim Eestit puudutavad.

1. juulil 2015. aastal jõustunud Ehitusseadustiku juurde kuuluv ligipääsetavust reguleeriva määrus jõustus mais 2018. Ligipääsetavuse järelevalve kohustus lasub kohalikel omavalitsustel, kuid neil puuduvad selleks sageli vajalikud ressursid ja oskusteave. Lisaks füüsilise keskkonna ligipääsetavusele esineb mitmeid takistusi kuulmis- ja nägemispuudega inimestele info kättesaadavusel, sealhulgas viipekeele või kirjutustõlketeenuse kättesaadavusel. Ligipääsetavuse temaatikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 9.

Loe rohkem