Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Ligipääsetavuse rakkerühm

Rakkerühma loomise otsustas Vabariigi Valitsus 26. septembril 2019. aastal. Ligipääsetavuse rakkerühma eesmärk oli välja selgitada eri sihtrühmade ligipääs ühiskonnale. Lõpparuandes antakse ülevaade rakkerühma tööst ning analüüsitakse peamisi ligipääsetavuse probleeme. Aruande olulisim osa on elukeskkonna ja ühiskonna ligipääsetavuse suurendamise ettepanekud, mille eesmärk on tagada kõikide inimeste võrdne võimalus osaleda ühiskonnaelus.

Peamised probleemid

Nii hoonete kui ka muude valdkondade kohta puudub ligipääsetavuse nn lai vaade ja seetõttu on teemakäsitlus õigusaktides jäänud puudega inimeste erivajaduste keskseks. See tähendab, et sihtrühmadena ei arvestata lapsi, väikelastega vanemaid, eakaid ja ajutise vigastusega inimesi, nagu seda eeldaks inimese elukaarel põhinev ligipääsetavuse kontseptsioon. Eelnevat arvesse võttes on endiselt puudulik ühiskondlik arusaamine ja kokkulepe kõigi ühiskonnaliikmetega arvestamisel (nt esineb probleeme asukohtade leidmisega puuetega inimestele mõeldud hoonetele ning kohaliku omavalitsuse üksustes on erinev praktika eluruumide kohandamise küsimustes).

Analüüsitud valdkonnad:

 • hooned ja ligipääsetavuse riiklik korraldus;
 • elukondlik kinnisvara;
 • teede taristu;
 • ühistransport;
 • e-keskkonnad;
 • audiovisuaalmeedia;
 • turism;
 • haridus;
 • kultuur;
 • sport;
 • erasektori teenused ja kaubad;
 • 112 hädaabinumber.