Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Mis on lihtne keel?

Tegemist on lihtsustatud keelega, mis on kergesti loetav ja mõistetav, näiteks intellektipuudega inimeste tarvis. Intellektipuudega inimeste jaoks on tähtis, et info oleks lihtsas keeles, et nad saaksid õppida uusi asju, osaleda ühiskonnas, teada oma õigusi ja seista nende eest, teha ise oma valikuid.

Peamised standardid on määratlenud lihtsalt mõistetava informatsiooni jaoks MTÜ "Inclusion Europe".

Enne kui alustad informatsiooni loomist:

1. Uuri välja nii palju kui võimalik inimeste ja nende vajaduste kohta, kelle jaoks informatsioon on mõeldud.

2. Vali parim vorm oma informatsiooni edasiandmiseks. Näiteks: mõne inimese jaoks on informatsioon CD või DVD näol parem kui kirjutatud informatsioon.

3. Kasuta alati korrektset keelt, lähtudes inimestest, kellele on informatsioon mõeldud. Näiteks: kui teed informatsiooni täiskasvanute jaoks, ära kasuta lastekeelt.

4. Pea meeles, et inimesed, kes hakkavad informatsiooni kasutama, võivad sinu teemast väga vähe teada. Kindlasti tuleb teemat põhjalikult selgitada ja lisada keeruliste sõnade seletused.

5. Kaasa alati oma töösse vaimupuudega inimesi, kui oma informatsiooni koostad. Näiteks võivad nad osaleda otsustamises: milline on lihtsustamist vajav teema, mida teema kohta öelda, kus teha informatsioon kättesaadavaks. Samuti võivad nad osaleda kontrollides, kas informatsioon on lihtsalt mõistetav.

Lihtsa keele spikker.