Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Mis on ligipääsetavus?

Ligipääsetavus tähendab kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda, mis tähendab, et kõikidele inimestele, olenemata nende vanusest või tervislikust...

Mis on lihtne keel?

Tegemist on lihtsustatud keelega, mis on kergesti loetav ja mõistetav, näiteks intellektipuudega inimeste tarvis. Intellektipuudega inimeste jaoks on tähtis, et...

Mis on veebi ligipääsetavus?

„Veebi jõud peitub selle universaalsuses. Ligipääsetavus kõigile, sõltumata puudest, on minu peamine seisukoht,“ on öelnud Tim Berners-Lee, W3C direktor ja...

Mis on erivajadus?

Erivajadust võib määratleda inimese kehalise, vaimse või käitumusliku kõrvalekaldena, mille korral inimene vajab oma võimete arendamiseks ja rakendamiseks...

Mis on puue?

Puude definitsioon on toodud ära puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses. Selle kohaselt on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise...