Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kuidas korraldada ligipääsetavat üritust?

Ligipääsetavuse ja mitmekülgsuse peale mõtlemist tuleks alustada juba ürituse planeerimise algfaasis. Ligipääsetavuse tagamisel on oluline roll ürituse õnnestumisel, seega ei tuleks seda eraldada ürituse muust ettevalmistusprotsessist.

Ürituse toimumiskohta valides pea meeles järgmist:

 •  Koolita oma üritusel osalevaid töötajaid ja vabatahtlikke abistajad puuetega inimeste vajadustest. Vajadusel võiks ühele töötajale konkreetselt ülesandeks anda üritusel erivajadustega osalejaid ja/ või kõnelejaid abistada.
 • Kui üritus on lähenemas, siis küsi üle, kas teenuse pakkujad saavad kõiki erisoove täita.  Kirjuta kõik nõudmised pakkumiskutsetesse ja hiljem lepingutesse.
  Kui ruumidesse viivad trepid, siis tee kindlaks, et on olemas kaldtee, trepironija või lift, mida ratastooli kasutajad saaksid ka iseseisvalt kasutada.
 • Informeeri kaldtee, trepironija või lifti olemasolust ja nende asukohast erivajadustega inimesi. Soovitav on paigaldada viidad.
 • Kui üritus toimub korraga mitmel korrusel (nt grupitööd erinevates ruumides vms), siis taga, et kõik ruumid oleksid ligipääsetavad.
 • Tee kindlaks, et uksed on sobivad ratastoolidega liikujatele. Uksed on piisavad laiad ja pole pöörduksed. Uksed pole liiga rasked. Ratastoolikasutaja ulatub käepidemeni.
 • Tee kindlaks, et oleks olemas inva-WC. Teel inva-WC-sse ei tohi olla erivajadustega inimestele takistusi. Näiteks ratastooli kasutajal peab olema võimalus inva-WC-ni iseseisvalt liikuda. Märgista inva-WC ürituse päeval arusaadavalt ja nähtavalt.
 • Tee kindlaks, kas vaegkuuljatele on olemas vajalikud abivahendid.
 • Kui koolitajad ja kõnelejad on erivajadustega, siis taga, et ka majutuskohas oleksid sobivad tingimused tagatud (teekond tuppa, inva-wc, teekond hommikulauda). Küsi lisainfot hotelli töötajatelt või teistelt majutuse korraldajatelt.
 • Tee kindlaks, et sinu ürituse toimumiskoha juures on tagatud inva-parkimine. Kui sinu koolitajad / esinejad peaksid tulema autoga, siis tee kindlaks, et ka majutuskohas oleks inva-parkimine olemas.

Ürituse plaanimine ja eeltööd:

 • Varu eelarvesse lisavahendeid ootamatute erivajadustega seonduvate kohanduste tarvis:
  • Näiteks viipekeele tõlk, materjalide suures kirjas printimine, tõlge pimedate kirja, vaegnägijatele videote tarvis audio kirjeldus jms;
  • Kui üritusele on ette nähtud osalustasu, siis erivajadustega inimeste tugiisikutele peaks olema osalemine tasuta
 • Arvesta päevakava planeerimisel piisavalt aega pausideks. Hoia päevakava paindlikuna ja kohanda erivajadustega inimeste vajadustele.
  • Erivajadustega inimestel võib olla vaja rohkem aega, et erinevate ruumide vahel liikuda või vajadusel pauside ajal meditsiinilisi toiminguid teha
  • Pause on vaja viipekeeletõlkidele puhkamiseks
 • Küsi, ka ettekannete pidajatelt, koolitajatelt, kas neil on erivajadused.
 • Palu kõnelejatel saata oma slaidid ja ettekanded / märkmed enne ürituse toimumist.
  • Need tuleks saata elektroonilises vormis
  • Tee kindlaks, et sul oleks piisavalt aega, et vajadusel tõlkida ettekanded / märkmed pimekirja või trükkida suures kirjas
  • Laadi need ettekanded /märkmed veebi üles. Taga, et need oleksid erivajadustega inimestele loetavad
  • Taga, et ettekande pidamisel oleks vajadusel olemas hea internetiühendus
 • Taga, et erivajadustega inimestele oleks tagatud vajalik audiovisuaalne tehnika
  • Kasuta mikrofoni
  •  Ära unusta, et ka publikult tulevate küsimuste / kommentaaride puhul oleks tagatud mikrofon. Kui seda ei ole, siis korda küsimust ise oma mikrofonis nii, et sellest kõik aru saaksid, sh tõlgid.

Teavitus ja registreerimine:

 • Ürituse kohta infot jagades too välja, et oodatud on ka erivajadustega inimesed ning et neile tehakse kohandusi. Jaga informatsiooni erinevates formaatides, et info jõuaks erinevate sihtgruppideni – trükituna, veebis, e-postiga, plakatitega, raadios

Näiteks: „Meie eesmärgiks on tagada kõigile osaleda soovivatele inimestele võrdsed võimalused. Juhul, kui Sul on erivajadus, siis tagatakse Sulle kohandatud tingimused. Lisaküsimuste puhul palume pöörduda (kontaktisiku nimi) poole kirjutades e-mail aadressile (kontaktisiku e-maili aadress) või helistades (kontaktisiku telefoninumber). Erivajadustest palume meile teada anda esimesel võimalusel.“ 

 • Üritusele registreerimisel küsi infot osalejate erivajaduste kohta

Näiteks isikliku abistaja vajadus, erisoovid toitumisel, alternatiivsed materjalid (heli, audio, trükis), liikumisega seotud vajadused

 • Küsi erivajaduste kohta ka esinejatelt / kõnelejatelt / koolitajatelt
 • Kasuta alternatiivseid registreerumisvõimalusi

 Näiteks telefoninumber, mille kaudu registreeruda saab, e-posti aadress või mobiilinumber sõnumite saatmiseks

 •  Palu erivajadustega inimestel korraldajate poole pöörduda piisava ajavaruga enne ürituse toimumist

Teavita erivajadustega osalejatest ka ürituse toimumiskoha töötajaid:

 • teavita toitlustuse organiseerijaid erivajadustest, sh kuidas peaks toit asetatud olema nii, et see erivajadusega inimesele kättesaadav oleks
  • teavita allergiatest / erinevatest toitumise vajadustest
  • teavita erivajadustega osalejaid, nende võimalustest üritusel osaledes (milliseid kohandusi tehakse, jms)
 • taga logistiline informatsioon – kaardid, info inva-sissepääsu ja inva-wc asukoha kohta, lift, kaldteed, juhtkoera puhul võimalused koeraga väljas käia.

Ürituse päeval vaata üle:

 • Märgistus
  • Piisava suurusega märgistus, sobiva kirjatüübi ja kirjasuurusega, hästi nähtav (kirjatüüp Helvetica, Courier, Arial, Verdana; pimedatele punktkirja; mitte liiga kõrgel, ideaalis 101,5 cm põrandast)
  • Kui on mitu sisenemise võimalust, siis teavita ka neist
  • Taga, et teekond inva-WC-ni oleks märgistatud. Ratastoolis inimene peab iseseisvalt saama sinna minna
 • Pearuum
  • Kontrolli, et vajalik audiovisuaalne tehnika oleks olemas
  • Mikrofonid, sh ka publiku küsimuste ja kommentaaride jaoks
  • Kuulmise abivahendid
  • Vahekäigud min 95cm laiad, et läbi pääseksid ka ratastoolis liikujad
  • Kontrolli, et ratastoolis osalejatele oleks hea nähtavus
  • Ära loo „erivajadustega inimeste nurka“. Vaid kohtle kõiki kui indiviide ja lähtu nende soovidest.
  • Taga, et lava oleks ligipääsetav (juhul, kui kõnelejad on erivajadusega)
  • Jäta kõnelejate lähedusse nähtavasse kohta ruumi viipekeele tõlkidele
  • Taga istekoht kuulmispuudega inimestele viipekeele tõlkide läheduses
  • Ühiskasutuses olevad lauad (või kui neid kasutavad esinejad), peavad olema sobiva kõrgusega ratastoolis liikujatele
  • Taga ruum juhtkoerale. Peaks olema ratastoolis liikujatest kaugemal
 • Registreerimine ja korrapidamine
  • Informeeri vabatahtlikke ja töötajaid erivajadustega inimeste vajadustest ja nende ülesannetest seoses nendega
  • Taga registreerimisel vajalikud materjalid erivajadustega inimestele (sh osalejad ja kõnelejad). Soovitav on hoida varuks paari materjalide paketti, mis on mõeldud erivajadusega inimestele
 • Toitlustus
  • Kui toitlustus toimub järjekorra alusel, siis taga, et toidu väljaandmine oleks ligipääsetav erivajadustega inimestele
  • Kui toitlustus toimub rootsi laua stiilis, siis taga, et rootsi laud oleks sobival kõrgusel. Taga, et oleks olemas ka mõned lauad ja toolid.
  • Teave menüüvalikute kohta on arusaadav erivajadustega inimestele või vajadusel on tagatud abi menüü lugemisel.
  • Taga, et erimenüüga inimestele oleks toit eraldi alustel hästi märgistatud.
  • Taga, et taldrikud, tassid ja klaasid oleksid mugavad. Soovitav on hoida varuks ka kõrsi.
  • Paku isikliku abistaja võimalust. Eriti juhul, kui on tegemist rootsi lauaga.

  Ligipääsetava sündmuse kontrollnimekiri (pdf)