Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Nägemispuudega inimeste ligipääsetavus füüsilisele keskkonnale

Selleks et nägemispuudega inimesed saaksid ümbritsevas keskkonnas iseseisvalt hakkama, on oluline kehtestada keskkonna kujundamisel ühtsed reeglid. Kõikjal peavad olema ühtmoodi tähistatud ligipääs ühiskondlikus kasutuses olevatele hoonetele, ülekäigukohad, ühistranspordipeatused, jne. Üksnes siis tunnevad nägemispuudega inimesed tähised ära ja suudavad iseseisvalt liigelda.

Eelnimetatu saavutamise hõlbustamiseks on Eesti Pimedate Liit loonud ehitatud keskkonna ligipääsetavuse juhendi, millega antakse konkreetsed suunised, kuidas eri olukordi nägemispuudega inimeste vajadusi arvesse võttes lahendada. Juhend täiendab ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel 3. juunil 2018. a kehtestatud määrusest nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.

Projekteerimisjuhend. Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond.