Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kuidas vältida soostereotüüpe ja eelarvamusi? (1.5 MB)

20. aprill 2017 toimus Viljandis Eesti Vabaharidusliidu Kevadkoolis 2017 osalejatele koolitus stereotüüpide ja eelarvamuste murdmise teemal. Koolituse viis läbi Liivi Pehk, ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht.    

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsete võimaluste edendamisele

21. oktoober 2015 toimus koolitus rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikele, kus täiendati osavõtjate teadmisi võrdsete võimaluste läbiva teema kokkupuutepunktidest ja edendamise eesmärkidest ning võimalustest erinevates valdkondades ning oskusi hinnata projektide panust võrdsete võimaluste läbivasse teemasse. Koolituse viisid läbi Liivi Pehk ja Merit Ulvik ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskusesest.  

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine avatud taotlusvoorude ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

8. oktoober 2015 toimus koolitus rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikele, kus täiendati nende teadmisi ja oskusi võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamises. Koolituse viisid läbi Liivi Pehk ja Merit Ulvik.

Sooloime-teemaleht_sotsiaalkindlustus_kaas.jpg

Soolõime teemaleht. Sotsiaalkindlustus. (1.08 MB)

Teemalehe eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemide väljatöötamise ja toimimise soolistele aspektidele ning anda ülevaade soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest sotsiaalkindlustussüsteemides ja juhtida lugejad põhjalikumate sootundlike analüüside ja käsitluste allikateni. Sotsiaalkaitse teemade piiritlemisel ja sooliste aspektide läbival käsitlemisel keskendub teemaleht eelkõige sotsiaalkindlustuse nendele hüvitistele, mis on seotud indiviidide tööeluga. Käsitletakse pensioni-, ravi- ja töötuskindlustussüsteemide ning vanemahüvitise soolisi aspekte, mille põhjalikum analüüsimine võimaldaks soolist ebavõrdsust vähendada.