Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Poistele ja tüdrukutele võrdsete võimaluste tagamine kutsekeskhariduse omandamiseks ja tööturul osalemiseks (434.52 KB)

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 2014-2020 on seatud eesmärgiks aastaks 2023 saavutada üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite suhteks 60%/ 40%. Uuringust selgub, milline on täna üld- ja kutsekeskhariduse tasemel õppurite sooline jaotus ja millised valikud ja takistused selle eesmärgi saavutamisel ees seisavad aga ka millist mõju avaldab põhikoolist gümnaasiumiosa lahutamine poistele ja tüdrukutele ning millised edasiõppimisvõimalused avanevad neile peale põhikooli.

Taotlusvooru “Õpetajate täiendusõpe” infopäev 16. veebruaril 2017 (509.66 KB)

16. veebruaril 2017  korraldas SA Innove Tallinnas infopäeva meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse “Õpetajate täiendusõpe” taotlusvoorust rahastuse taotlejatele. Infopäeval esines ettekandega K. Kahar.