Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Väljaanded

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

kaanepiltHPK.png

Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks (1.6 MB)

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus koondas juba ellu viidud projektidest parimad näited ja nõuanded kogumikku „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest“. Kogumik pakub ideid ja inspiratsiooni kõigile, kes projektide taotlemise ja elluviimisega tegelevad.

ligipaasetavus-taust.jpg

Ligipääsetavuse meelespea (301.55 KB)

Ligipääsetavuse meelespea on mõeldud ennekõike meeldetuletuseks sellest, millele hoonete ja teiste rajatiste ehitamisel ning koolituste ja ürituste korraldamisel tähelepanu pöörata.

puudega_inimeste.png

Puudega inimeste õigused töösuhtes (858.52 KB)

Infomaterjal puuetega inimestele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, andmaks nõu, kuidas nad saaks hea tööandjana tagada, et puudega töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada kõigi oma võimete piires.

oigus_toole_igas_eas.png

Õigus tööle igas eas (1.79 MB)

Infomaterjal selgitamaks vanusega seotud õigusi töökeskkonnas ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, andmaks nõu, kuidas nad saaks hea tööandjana tagada, et eri vanuses töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada kõigi oma võimete piires.

Tookius_Psyhholoogiline-eneseabi-700x1015.jpg

Töökius. Psühholoogiline eneseabi (1.11 MB)

Infomaterjal aitamaks nii inimest, kes tunneb, et talle on liiga tehtud kui ka inimesi, kes tahavad aidata oma töökaaslast. Praktilised nõuanded enesetunde ja töökeskkonna parandamiseks. Kasulik lugemine nii töötajale kui tööandjale.

mudel_esileht-700x754.jpg

Kellel on Eestis hea, kellel parem? (8.48 MB)

Uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõiguslikkuse olukorra seireks. Mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise võimalusi otsuste tegemisel. Uuringu andmed ja analüüsi tulemused on koondatud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne sättumus.

Hea-tööandja-esikaas.jpg

Hea tööandja teejuht (1.06 MB)

Infomaterjal andmaks nõu tööandjatele, kuidas nad saaksid hea tööandjana tagada, et töötahtelised inimesed saaksid takistusteta panustada nii era- kui avalikus sektoris kõigi oma võimete piires.

Sinu-õigused-tööelus-lesbid-geid-biseksuaalid-700x988.jpg

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid (11.04 MB)

Infomaterjal geidele, lesbidele ja biseksuaalsetele inimestele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid õigusi kaitsta. Samuti hea abimaterjal tööandjatele, kelle kohustus on järgida organisatsioonis võrdse kohtlemise põhimõtet ning kes püüdlevad selle poole, et töökeskkond oleks töötajate mitmekesisust austav ja arvestav.

soolõime-avaliku-sektori-juhile-esileht-724x1024.jpg

Soolõimest avaliku sektori juhile (850.61 KB)

Raamat on järg „Soolõime käsiraamatule“ ning keskendus soolõime kontseptsiooni avamisele, erinevatele soolõime rakendamise meetoditele ja vahenditele ja nende kasutamisele valdkonna arengukavade ning programmide ja projektide koostamisel ja rakendamisel. Raamatust leiab praktilisi nõuandeid soolise aspekti lõimimiseks organisatsiooni erinevatesse tööprotsessidesse ja töökorraldusse ning organisatsiooni strateegilisse.