Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Venekeelsete erivajadustega inimeste osalemine ja kogemus kodude kohandamise meetmes

Valminud on uuring "Venekeelsete erivajadustega inimeste osalemine ja kogemus 2014–2020 a ÜKP fondide rakenduskava meetme 2.5 tegevuses “Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”".

Uuring lähtus probleemist, et erivajadusega inimesed ning iseäranis muukeelne sihtrühm ei pruugi mitmesuguste takistuste tõttu (ebapiisav kommunikatsioon, vähesed digioskused, infomaterjalid pole kohandatud erivajadustega inimestele sobivaks) saada õigeaegset teavet neile vajalikest toetustest.  Uuringu eesmärk oli mõista, milline on olnud venekeelsete erivajadusega inimeste kogemus kodude kohandamise meetme tegevuses 2.5.2 “Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine” osalemisel (või mitteosalemisel). Uuringu kesksed küsimused olid:

1) Kuidas jõuda infoga toetusvõimalusest senisest enam ka venekeelsete erivajadustega inimesteni ja toetada nende osalemist?

2) Kuidas muuta toetuse taotlemise protsessi sujuvamaks, selgemaks ja paremini sihtrühma vajadustele (sh venekeelsete erivajadusega inimeste vajadustele) vastavaks?

Uuringu tulemuste põhjal on koostatud ka soovitused edaspidi sarnaste meetmete disainimiseks, et parandada sihtrühma osalemisvõimalusi.

Uuringuga saab tutvuda siin