Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Variraport- puuetega inimeste eluolu Eestis

Eesti Puuetega Inimeste koda avaldas oma 25. sünnipäeval ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ 

Variraport toetub teadus- ja tõenduspõhistele allikatele, puudeorganisatsioonide eestvedajate intervjuudele ning ekspertarvamustele. Mahukas raport analüüsib puuetega inimeste õiguste kaitset sotsiaal-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni-, hariduse-, töö-, juurdepääsetavuse, teovõime piiramise ja kogukonda kaasamise valdkonnas.

Raporti ühe kõnekaima tulemusena ilmnes, et kohaliku tasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus Eestis sõltub ebaõiglaselt suurel määral puudega inimese enda võimekusest, ja järjekindlusest abi taotlemisel, mitte aga objektiivselt hinnatud abivajadusest.

Variraporti täistekstiga on võimalik tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehel:

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf