Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Uuring: mis toetab tüdrukute ja naiste karjäärivalikut IKT-s?

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valmis Kantar Emoril uuring „Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul“.

Analüüsi esimese etapi tulemustest selgus, et kuigi tüdrukute IKT-alane kirjaoskus on uuringute kohaselt sama hea või paremgi kui poistel, on tüdrukute eneseusk selle kohta, et nad saavad IKT valdkonnas hakkama, madalam ning nad valivad seda edasiõppimiseks harvemini. Naiste püsimist IKT õppes mõjutavad õppe sisu, õppejõudude pedagoogilised oskused, ülikoolides valitsev kultuur, suhted kaastudengite ja õppejõududega. Kõigist teaduse ja tehnoloogiaga seotud valdkondadest on sooline segregatsioon kõige tugevam just IKTsektoris. See on seotud naisjuhtide vähesusega ning naiste väiksema osakaaluga kõrgemalt tasustatud ja keerulisemaid tehnilisi teadmisi nõudvatel ametikohtadel.

IKT sektor on nii Eestis kui Euroopas kiire töökohtade arvu kasvu ja terava tööjõupuudusega valdkond. Iga teine Euroopa Liidus tegutsev ettevõte, mis on püüdnud IKT spetsialiste värvata, ei ole leidnud endale soovitud töötajaid. Eestis on naisi IKT spetsialistide seas vaid 22%.

Uuringu „Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul“ esimese osa raportiga on võimalik tutvuda sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Loe lühiülevaadet uuringutulemustest pressiteatest.

Uuringut rahastatakse sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi RITA programmi vahenditest.