Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Üleskutse null tolerantsile seksuaalse ahistamise ja soolise vägivalla vastu

Euroopa Komisjoni justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite juhid tegid 13. detsembril ühisavalduse kutsudes üles null tolerantsile seksuaalse ahistamise ja soolise vägivalla vastu.
Avalduses on öeldud, et seksuaalne ahistamine ja vägivald on vastuolus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõttega. Seksuaalse ahistamise ja kiusamise juhtumid töökohtadel on alaraporteeritud.  Seksuaalne ahistamine ja sooline vägivald töökohal on töötajate tervise, turvalisuse ja heaolu küsimus ning igasugusele ahistamisele ja vägivallale tuleb vastu astuda tõhusalt ja kooskõlas kehtivate seadustega.

Loe edasi