Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Täna tähistatakse ligipääsetavuse päeva

Liikumispiirangud on seoses COVID-19 viirusega mõjutanud meid kõiki. Võimaluse puudumine kasutada harjumuspäraseid keskkondi alates teatrist ja lõpetades kaubanduskeskusega, on valmistanud meile stressi. Ometi on piiratud ligipääs avalikele sündmustele, teenustele ja hoonetele mitmete ühiskonnagruppide jaoks – näiteks vanemaealised, liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega inimesed – igapäevane.

Ligipääsetav keskkond on parem meile kõigile. See tähendab, et iga inimene saab mugavalt ja piiranguteta tarbida nii transporti, kultuuri, haridust kui ka digiteenuseid ning abi küsimata kasutada kõiki muid virtuaalseid ja füüsilisi keskkondi.

Täna tähistatakse ligipääsetavuse päeva, mille eesmärk on tõsta kogu ühiskonna, aga eelkõige poliitikakujundajate, esindusorganisatsioonide ning erasektori esindajate teadlikkust sellest, et keskkonda tuleb kujundada kõigi inimeste (eri)vajadusi silmas pidades. Läbimõeldud disain ja ligipääsetavuse tagamine ei ole mitte ainult oluline, vaid ka kohustuslik eurotoetustest rahastatavate tegevuste kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel. Selleks, et paremini läbi mõelda, mida teha kavandatava veebilehe, koolituse või füüsilise keskkonna ligipääsetavaks disainiks, saad kasulikke nõuandeid ja juhtnööre EPIKoja lehelt. Samuti võite oma tegevuste ligipääsetavuse planeerimisel nõu küsida meie kompetentsikeskuselt.

Ligipääsetavuse päeval tutvustatakse värskelt valminud transpordi ja tehiskeskkonna analüüsi, mille tellisid sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja maanteeamet. Loe ka uuringutulemusi kokkuvõtvat pressiteadet.

Analüüs on valminud Euroopa Regionaalarengufondist Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevus 2 „Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine” rahastamisel.