Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sotsiaalministeeriumil valmis kolm ligipääsetavuse õppevideot

Õppevideod tutvustavad lihtsaid võtteid, kuidas üritustel, teenustel ja füüsilises keskkonnas tagada ligipääsetavus. Erivajadustega inimestele ligipääsetavuse loomine ei tähenda alati projekti kallinemist või ülemäära keerukaks muutumist. Võrdsete võimaluste loomine erivajadustega inimestele on nüanss,  mille pärast ei kannata projekti ükski tahk, vaid pigem täiustub projekt tervikuna.   

Ligipääsetav füüsiline keskkond.

Füüsiline ruum meie ümber on kõige selgemini tajutav keskkond, kuhu end ette kujutada suudame. Õppevideo toob välja erivajadustega inimeste enda isiklikke näiteid, esindusorganisatsioonide nägemuse ning esmased soovitused, kuidas läbi inimese käe loodud keskkond on võimalikult iseseisvalt ligipääsetav erinevatele inimestele, kes võivad olla nii liikumis-, nägemis-, kuulmis-, kui ka intellekti puudega.

Video: https://youtu.be/PonK9xY1iOk 

Ligipääsetav info ja kommunikatsioon.

Digitaalsele keskkonnale ligipääsetavus hõlmab endas näiteks pangaülekannete tegemist või e-raamatute lugemist, aga ka meedia sisule ligipääsemist. Õppevideo annab ülevaate, milliseid lahendusi ja lähenemisviise vajavad erivajadusega inimesed, et info oleks ligipääsetav ning kuidas saab toimuda ligipääsetav kommunikatsioon.

Video: https://youtu.be/shXU369bTsw 

Ligipääsetav üritus.

Üritus ei pea tähendama ainult teatrietendust või välikontserti, üritus on ka seminar või töögrupi kohtumine. Ligipääsetav üritus sünnib kombinatsioonis ligipääsetava keskkonna ja ligipääsetava info ja kommunikatsiooniga. Meeles tasub pidada, et üritus tänases mõistes võib toimuda füüsilises keskkonnas, virtuaalselt või on tegemist hübriidüritusega. Õppevideos tuuakse välja, milline üritus on erivajadustega inimestele ligipääsetav ja millele peaks üritust planeerides mõtlema.

Video: https://youtu.be/0zZpH_JMW0I