Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolisest segregatsioonist hariduses, koolituses ja tööturul – EIGE raport

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut (EIGE) koostas eesistujamaa Eesti palvel raporti soolisest segregatsioonist hariduses, koolituses ja tööturul.

Raport keskendub haridus- ja koolitusvaldkondadele ja ametialadele, kus sooline segregatsioon on suurim. Need on teadus, tehnoloogia, matemaatika ja inseneeria ning haridus, tervishoid ja sotsiaalvaldkond. Naiste ja meeste koondumine erinevatele haridus- ja tegevusaladele ning ametipositsioonidele on probleemiks kogu Euroopas. Raportis on jagatud mitmeid soovitusi soolise segregatsiooni vähendamiseks: sooliste stereotüüpide kummutamisega tuleb tegeleda kõikidel haridusastmetel; töö- ja pereelu ühitamise meetmed peavad olema kättesaadavad nii meestele kui naistele kõikides majandussektorites ja ametialadel; aktiivsed tööturu poliitikad ja elukestev õpe peab olema kujundatud nii, et see vastab tööturu uutele väljakutsetele;  LTT erialade lõimimine kunsti ja humanitaaraladega võib aidata suurendada LTT erialade atraktiivsust naiste ja meeste hulgas.

Loe edasi