Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kulud moodustavad eurotoetustest alla 1%

Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondides moodustavad soolise võrdõiguslikkuse edendamise kulud alla 1%, selgub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) värskest uuringust.

Perioodil 2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondide programmides soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia (otsesed meetmed ja soolõime) rakendamise analüüsi tulemused näitavad selgelt, et on vajadus muuta soolõime rakendamise nõuded konkreetsemaks ja süsteemsemaks ning kohustuslik aruandlus detailsemaks.

Uuringu aruanne sisaldab muuhulgas laiaulatuslikke soovitusi Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele järgmisel eelarveperioodil (2021-2027) Euroopa Liidu ühtsete väärtuste edendamisse panustamiseks rakendades sooteadliku eelarvestamise meetodit:

  • naiste ja meeste võrdsuse edendamise seadmine horisontaalseks eesmärgiks kõikides struktuuri- ja investeerimisfondides
  •  soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks eelarve eesmärkide püstitamine
  •  kõikides fondides soolõime rakendamise meetodite institutsionaliseerimine ja soolõime rakendamise mõju seire
  •  süsteemi loomine, mis võimaldaks jälgida soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tehtud kulusid kõigis rahastamisprogrammides

Loe lähemalt EIGE uuringust „Sooteadlik eelarvestamine: Sooline aspekt Euroopa Liidu eelarve ja makromajanduspoliitika raamistikus“