Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus teadus- ja uurimisasutustes- GEAR tööriist

Euroopa teadusruumis kutsutakse teadusasutusi ja kõrgkoole üles tegema institutsioonilisi muudatusi personalihalduses, rahastamises, otsustamises ja seoses teadusprogrammidega.
Nende muudatuste põhieesmärk on suurendada naiste esindatust ja püsimist teaduskarjääri kõigil tasanditel ning edendada soolise mõõtme lõimimist teadustegevuse ja uuenduste sisusse.

Tutvu uuringuga