Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine projektides

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valmis uuring „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused“.  Uuringu läbiviija oli Haap Consulting.

Uuringu keskmes oli projektide elluviijate kogemused võrdsete võimalustega arvestamise ja eesmärk oli analüüsida tegureid, mis takistavad või toetavad struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuse saajaid võrdsete võimaluste (soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse) edendamisel.  Uuringus on välja toodud ka soovitused, kuidas muuta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamine projektides süsteemsemaks ning toetuse taotlejate ja projektide elluviijate jaoks selgemaks.

Analüüsi lõppraport asub siin.