Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline võrdõiguslikkus ja noored: digitaliseerimisega kaasnevad võimalused ja ohud

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi uuringus analüüsitakse digitaliseerimisega kaasnevaid võimalusi ja ohte tüdrukutele ja poistele. Digitehnoloogia pakub noortele naistele ja meestele uusi võimalusi õppimiseks, info hankimiseks ja sõpradega suhtlemiseks. Samas kätkeb internet endas ka uusi ohte nagu küberahistamine ja -kiusamine, seksuaalsuse ja kehakuvandiga seotud soolised stereotüübid ja diskrimineerivad normid seoses avalikus elus osalemisega. Uuringust selgub, et noored naised satuvad  noortest meestest sagedamini internetikeskkonnas levivate negatiivsete, alandavate, seksuaalse suunitlusega kommentaaride ja küberkiusamise ohvriks.