Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooline eelarvestamine – ilmus praktiline käsiraamat

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil (EIGE) on ilmunud käsiraamat, mis aitab kõigil, kes vastutavad eurotoetuste planeerimise ja kasutamise eest, arvestada paremini nii naiste kui meeste huvide ja vajadustega eelarvete planeerimisel.

Soolise eelarvestamise lähenemisviisi kasutamine aitab ühiskonnas märgata ja lahendada ebavõrdsust. Kui seda teha süsteemselt ja läbimõeldult, on sellel suur mõju. Sooline eelarvestamine on eriti tähtis Covid-19 järgse majanduse elavdamise meetmete väljatöötamisel, aidates jälgida, et need oleks õiglased ja arvestaks erinevate ühiskonnagruppide vajadusi.  EIGE praktikutele mõeldes loodud tööriistakast aitabki samm-sammuliselt läbi mõelda, kuidas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine EL fondide kasutamisel oleks sisuline ja mõjus.

Käsiraamatust saab inspiratsiooni teiste riikide headest praktikatest ning tuge soolise perspektiivi silmas pidamisel kõigis rakendamise etappides alates tegevuste planeerimisest kuni hindamiseni.

Tööriistakast koosneb 11-st tööriistast ja on hetkel saadaval nii veebipõhise kui PDF väljaandena inglise keeles, kuid lähiajal tõlgitakse see kõigisse 22 EL keelde.

Loe lähemalt ka EIGE pressiteatest.