Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Sooaspektiga arvestamine riigihangetes

 Valminud on EIGE raport  "Supporting gender equality in the economy through public procurement" , mis kirjeldab soolise aspekti arvestamist EL riikide riigihangetes.

Euroopa Liidu ja liikmesriikide  avaliku sektori institutsioonid on ühed suurimad toodete, teenuste ja tööde  hankijad ning seega ka turu olulised mõjutajad, kelle hanked võivad taastoota, suurendada ja õige lähenemise korral ka vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust.  Sootundlik hankimine (Gender responsive public procurement, GRPP) on  protsess, kus nii hankija kui töövõtja  hindavad ja võtavad  arvesse hanke ning selle tulemuste erinevat mõju meestele ja naistele ning disainivad tegevused soolist võrdõiguslikkust edendaval viisil.

Raport tõdes, et valdavalt ei osata liikmesriikides näha seost riigihangete ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise vahel, samuti ei teata, et sootundlik hankimine on üks osa sotsiaalselt vastutustundlikust hankimisest ja seetõttu ka  seaduslikult lubatud meetod. Raport toob välja ka poliitikasoovitused nii EL kui riiklikul tasandil, mis olukorda võiks parandada. Eelkõige nähakse lahendust  sobivate eeltingimuste loomises sooaspektiga arvestamiseks, näiteks  asjakohase seadusandluse selgemaks muutmine ja hanke läbiviijate nõustamine.

EIGE on koostanud hangetes sooaspektiga arvestamiseks ka praktilise juhendi, mis on leitav siin