Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded avalikele ehitistele nüüd kehtivad

Alates 3. juunist 2018 hakkas kehtima uus ehitusmäärus “Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“. Määruse eesmärgiks on tagada puuetega inimeste takistusteta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus.

Määrusega kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded ehitisele või selle osale kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust, asulasisesele avalikult kasutatavale teele ja avalikkusele ligipääsetavale erateele,  ehitisele või selle osale, mis planeeringu või projekteerimistingimuste kohaselt peab vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele.

Lisaks määruses loetletud ehitistele on jäetud kohalikule omavalitsusele õigus määratleda ehitisi, millele kohaldatakse ligipääsetavuse nõudeid.

Loe määruse tervikteksti