Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Otsime häid praktikaid!

Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamisel on kõigil toetuse taotlejatel ja saajatel kohustuslik  järgida soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh puuetega inimeste juurdepääsu tagamine, põhimõtet kõikide struktuurifondidest rahastatud tegevuste puhul, vaatamata tegevuste valdkonnale ja otsestele eesmärkidele.

Võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas kannab endas väga olulist mõtet. Kõigil on õigus anda oma panus, iga inimene  on väärtus ja igaühel meist on oma tugevused. Siinkohal ei tohiks olla oma võimete realiseerimise takistuseks see, kas oled sündinud naiseks või meheks, milline on su vanus, kas su töövõime on osaline või täielik.
Kompetentsikeskus soovib koguda ühte kogumikku häid praktikaid, kus on õnnestunud neid põhimõtteid edukalt rakendada. Otsime näiteid, mida esile tõsta, mis võiks olla inspiratsiooniks ja eeskujuks teistele.

Kui teie projekti tegevustes on õnnestunud edukalt rakendada võrdse kohtlemise põhimõtteid, edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust, jagage neid kogemusi/tulemusi ka teistega.

Kirjeldage, mida olete teinud, millist mõju on need tegevused endaga kaasa toonud ja olge eeskujuks teistele. Head praktikad avaldame kogumikus ja see on abivahendiks kõigile neile, kes alles otsivad seda teed, kuidas võrdsete võimaluste põhimõtteid oma projektis ka reaalselt rakendada.

Saada oma hea praktika näide aadressile:  kompetentsikeskus[at]volinik.ee.

Võtame teiega ühendust ja täpsustame, kuidas edasi minna, et tehtut kõige paremini jagada.