Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs

 Civitta ja Ligipääsetavuse foorumi koostöös on valminud ligipääsetavuse kulu-tulu analüüs. 

Inimeste igapäevaseks eluks vajalik keskkond ja teenused ei ole kõikidele võrdselt kättesaadavad, põhilised avalike teenuste ligipääsetavuse kitsaskohad on seotud teenuste füüsilise kättesaadavusega, sh hoonete, taristu ja transpordi ligipääsmatusega. Analüüsi eesmärk oli saada aru, milliseid ja mis mahus  teenuseid, toetusi ja hüvitisi kasutatakse hetkel ligipääsmatu elukeskkonna kompenseerimiseks.

Analüüsi tulemused näitasid, et seonduvalt ligipääsmatu keskkonnaga peab riik panustama iga-aastaselt täiendavalt 11,8 miljonit sotsiaalteenuste pakkumisse.  Lisaks jääb hetkel  tulenevalt ligipääsmatust keskkonnast riigil saamata maksutuluna iga-aastaselt 47,4 miljonit eurot.

Mõned näited:

-  67%  koduhooldusteenuse saajatest kasutab teenust vaid ühistranspordi ligipääsmatuse tõttu

-   Isikliku abistaja teenust kasutab 38% seetõttu, et ei saa iseseisvalt kodunt välja; 54% seetõttu, et  mõne muu teenuse osutamise koht on ligipääsmatu; 62%  seetõttu, et ühistransport on ligipääsmatu

Kõige suurem mõju ligipääsetavuse parendamisele (ja kulude kokkuhoiule) olekski transpordi ligipääsetavamaks muutmisel ja kodudes elamise ning kodudest väljumise võimaluste parandamisel. Analüüsi tulemused näitasid ka, et kõige suurema kokkuhoiupotentsiaaliga teenuseks on koduteenus, mille mahu vähendamiseks on oluline jätkata juba riigi poolt alustatud kodude kohandamise initsiatiiviga.

 Ligipääsetavuse parandamine vähendaks kompenseerivate teenuste vajadust ja säästetud raha saab kasutada sotsiaalvaldkonna muude vajaduste katmiseks.

Analüüsiga saab tutvuda siin