Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kohalike omavalitsuste volikogudes domineerivad mehed

selgub mõttekoja Praxis äsja avaldatud lühianalüüsist “Naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes”. Analüüsi tulemustest on näha et, kohaliku omavalitsuse tasandil on võim koondunud meeste kätte. Volikogudes on naisi alla kolmandiku (31%) ja kuigi KOV-ide töötajate seas on rohkem naisi kui mehi, on kohalike omavalitsuste juhtide seas neid vaid 17%. Nii kohalike omavalitsuste töötajate puhul kui ka volikogudes ametihierarhias ülespoole liikudes kordub muster, et mida kõrgem positsioon või amet, seda väiksema tõenäosusega täidab seda naine.

Analüüsist selgub samuti, et nii kohalike omavalitsuste töötajate kui ka volikogude liikmete hulgas on suures ülekaalus kõrgharidusega inimesed, eriti naiste hulgas. Enamikel juhtivatel kohtadel on aga rohkem keskharidusega mehi kui naisi.

Tutvu analüüsiga “Naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes”