Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Ilmunud on heade praktikate kogumik „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks“

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? Ilmselt on nende küsimuste üle juurelnud paljud struktuuritoetusi kasutavate projektide meeskonnad nii taotluse koostamisel kui ka juba projekti ellu viies. Öeldakse, et mõistlik on õppida teiste vigadest, kuid meie pakume võimalust õppida õnnestumistest.

Selleks, et innustada projektide elluviijaid lisaks oma põhitegevusele – olgu selleks siis tööturuteenuste pakkumine, koolitamine või uute ehitiste rajamine – mõtlema ka sellele, et tegevused arvestaksid ka erinevast soost, rahvusest ja vanusest inimeste vajadusi ning oleksid ligipääsetavad, on ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus kokku kogunud parimad praktikad kogumikku „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest“.

Kogumikus on kokku 7 olulist küsimust, millele projekti ellu viies mõelda. Näiteks: kuidas kindlaks teha, mida meie sihtrühm vajab?, mida teha selleks, et projekt oleks kõigile ligipääsetav?, kuidas kaasata oma tegevustesse nii mehi kui ka naisi?, kuidas vältida teavitustegevustes soostereotüüpe? Lisaks mitmetele praktilistele näidetele on kogumikus lihtsaid meelespeasid ja juhtnööre, mis pakuvad ideid ja inspiratsiooni kõigile, kes projektide taotlemise ja elluviimisega tegelevad.

Tutvu kogumikuga siin.

Lisaks heade praktikate kogumikule oleme valmis saanud ka kolm videolugu, mis sobivad hästi lugemismaterjali illustreerimiseks ja täiendamiseks.

  • Kuidas parandada struktuuritoetustest kaasrahastatud projektides ligipääsetavust? Inspireeriva näite pakub Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus. Videos tutvustatakse, kuidas sisukalt sihtrühmi kaasates mõelda ehitus- või renoveerimisprojekt läbi nii, et see oleks ligipääsetav kõigile, ka erivajadusega inimestele.
  • Kuidas edendada projektides soolist võrdõiguslikkust? Inspireeriva näite pakub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes tutvustab videos, milliseid lahendusi kasutati koostöös kommunikatsioonibürooga Havas selleks, et innustada tüdrukuid IT-erialade vastu huvi tundma.
  • Mida struktuuritoetustest kaasrahastatud projektis silmas pidada, selleks et sinu tegevused arvestaksid erinevate sotsiaalsete rühmade vajadusi ning jõuaksid just nendeni, kes sinu projektist kõige enam võiksid kasu saada? Inspireeriva näite pakub MTÜ Johannes Mihkelsoni keskus. Videos jagatakse näpunäiteid, millele mõelda projekti kavandades ja ellu viies, et koolitusrühmad oleksid täis ning abistaksid just neid, kes tööturule naasmiseks või jõudmiseks kõige enam tuge vajavad.

Head praktikad aitasid kokku koguda Haap Consulting OÜ ja videolugudesse püüda Loorebased OÜ. Täname oma koostööpartnereid!

Kui soovid kogumikku trükitud kujul endale tellida, siis anna palun sellest teada [email protected].