Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Digitööriist – kompetentsikeskuse uus lahendus võrdsete võimaluste edendamiseks toetuse taotlejatele ja saajatele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 9 on kõikidele  struktuurifondidest rahastatud projektidele  kehtestatud nõue arvestada oma tegevuste elluviimisel soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse põhimõtetega.

Kompetentsikeskuse loodud Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist  aitab toetuse taotlejatel ja saajatel välja selgitada, kuidas tegevusi ellu viia nii, et need edendaks lisaks projekti põhieesmärgile ka soolist võrdsust, võrdseid võimalusi või ligipääsetavust. Samuti leiab juhiseid, kuidas täita taotlusvormi.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste edendamine tähendab, et kõigi inimeste töid, pürgimusi, soove ja vajadusi peab väärtustama võrdselt ja et inimese sugu, vanus, puue, rahvus jne ei tohi piirata tema võimalusi kujundada oma elu ning rääkida kaasa teda ümbritseva ühiskonna asjadesLisaks aitab soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste edendamine murda stereotüüpe ja eelarvamusi, luues seeläbi avatuma ühiskonna. 

Vaata lähemalt siit