Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

Meist

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Kes me oleme?

Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Kompetentsikeskus nõustab rakendusasutusi, mis töötavad välja toetuse andmise tingimused ja rakendusüksusi, mis korraldavad toetuste taotlemist ja suhtlevad otse toetuse saajatega. Lisaks nõustamisele jagab kompetentsikeskus teemasse puutuvat infot ning pakub koostöös Rahandusministeeriumiga soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestamiseks koolitusi.

Kompetentsikeskuse veebileheküljelt leiate teavet võrdsete võimaluste läbiva teema kohta, õigusakte, juhendeid ning koolitus-ja infomaterjale rakendusasutustele- ja üksustele ning toetuse taotlejatele ja saajatele.

Millest me juhindume?

Selleks et kasutada Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide raha, peab  järgima soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet. See tähendab, et oma tegevustes tuleb igati arvestada soolise aspektiga ning tagada ühtlasi juurdepääs puudega inimestele. Selline kohustus puudutab nii toetuse jagamist korraldavaid  asutusi kui ka toetuse saajaid.

Meie inimesed

Liivi Pehk

Kontakttelefon
5915 1169

Kertu Põial

Kontakttelefon
5913 9126

Marion Demus

Kontakttelefon
5916 3799