Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Juhend soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse edendamiseks TATis

Allolev juhend käib samm-sammult läbi, millal ja kuidas  TATi koostamise protsessis tuleks soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse edendamist silmas pidada, lisatud on ka viiteid vajalikule statistikale ja abimaterjalidele. Juhendis on välja toodud ka soovituslikud sõnastused asjakohastes TAT peatükkides. 

 Lisaks oleme koostanud ülevaatliku loetelu valdkondlikest soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise  ja ligipääsetavuse juurprobleemidest, mille lahendamisse TAT tegevuste raames saab panustada.  Samuti oleme meetmete kaupa välja toonud ettepanekud, milliseid kitsaskohti antud meetme all võiks adresseerida ja kuidas seda teha.

 Juurprobleemide loetelu ja meetmete kaardistus ei ole lõplik ja on mõeldud TAT koostajatele abimaterjaliks oma valdkonna olukorra analüüsimisel.  Rohket lisalugemist leiab kompetentsikeskuse kodulehel „Võrdsed võimalused“  rubriigist.

Materjalid: