Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdsete võimalustega arvestamine rakendamise eri etappides

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikkel 9 kohaselt, tuleb fondide rakendamise kõikides etappides järgida horisontaalseid põhimõtteid (sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, ligipääsetavus). Fondidest ei tohiks toetada meetmeid, mis aitavad kaasa mis tahes vormis segregatsioonile või tõrjutusele, ning taristu rahastamisel tuleks tagada juurdepääsetavus puuetega inimestele.

Järgnev kirjeldus annab ülevaate, kuidas struktuurivahendite planeerimise ja rakendamise eri etappides võrdsete võimalustega (sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, sh ligipääsetavus) tuleb arvestada ja millist informatsiooni võrdsete võimaluste edendamise kohta esitada.