Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Toetuse andmise tingimuste planeerimise teekond

Uuringu „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides  põhjal koostati  eri  osapooli hõlmavad soovitused võrdsete võimaluste teema paremaks esiletõstmiseks SF vahendite  planeerimisel ja rakendamisel.   Soovitused on kokkuvõtlikult välja toodud käesoleval piltlikul teekonnajoonisel, põhjalikumalt saab nende kohta lugeda uuringu lõppraportist. Tuletame meelde, et planeerimise ja rakendamise kõikides etappides  saab soovituste järgimiseks nõu ja abi küsida  meie Kompetentsikeskuselt.

Teekonna joonis