Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Naiste ettevõtluse edendamine

Kohandatud toetus naisettevõtjatele Rootsis
Naiste ettevõtluse täieliku potentsiaali rakendumist maapiirkondades pidurdavad ebapiisavad ettevõtlusalased teadmised, oskused ja naiste vähene enesekindlus. Projekti “Business Development for Women – tailored support for female rural entrepreneurs” raames viidi läbi 6 ettevõtluskoolitust kokku 60 naisele. Teoreetiliste kursuste kõrval viidi läbi ka praktilisi harjutusi. Lisaks õppematerjalidele ja koolitustegevusele loodi ka naisettevõtjaid ühendav Facebooki grupp, mis hõlbustas naisettevõtjate võrgustiku loomist ja vastastikust toetust. Projekti lõppedes oli oma ettevõtte äriplaan valminud 50 ettevõtluskoolitusel osalenud naisel.

Märksõnad: ettevõtlus, sooline võrdõiguslikkus, regionaalareng, maaelu

Loe lisaks siit

Kaubamärk “Goodies village” Leedus
Väikses Leedu Linnas Pociūnėliais, kus rahvastik vananeb ning väheneb on naistel väga vähe võimalusi töö leidmiseks. Põhiliselt kasvatatakse puu- ja juurvilju, kuid üksi on neid raske kaugele transportida ning müüa.  Projekti abil loodi kaubamärk “Village goodies”, mis aitab kohalikel naistel paremini nende mahepõllumajanduslikke aiasaadusi müüa. Projekti abil loodi pakkimisliin, hõlbustati tellimuste tegemise protseduuri, loodi infolehed ja veebisait, lisaks renoveeriti tööruumid hügieeninõuete täitmiseks ja osteti uusi masinaid (mahlapress ja kuivatusseadmed). Projekt aitab ühtlasi naistel ettevõtlusega alustada ning sellega tegeleda aga suurendab samal ajal ka maapiirkondades naiste tööhõivet.

Märksõnad: maaelu, regionaalareng, ettevõtlus, sooline võrdõiguslikkus Loe lisaks koduleheküljelt

Ettevõtlusinkubaator naiste loodud ettevõtetele
Rahvusvaheline majandusarengu keskus naisettevõtjatele ( Women’s International Centre for Economic Development, WICED) Liverpoolis, Inglismaal,  pakub naiste poolt juhitud  ettevõtete jaoks kvaliteetset ettevõtluskeskkonda. Nii on Liverpoolis asuvas keskuses ruumi tegutsemiseks 70-le naiste poolt juhitud ettevõttele. Keskuses aidatakse ettevõtetel nii tööd alustada, kasvada, töös püsida kui ka tulemuslikkust parandada. Keskus on toetanud 486 naisel käivitada uus ning tegutsev ettevõte ning aidanud 3787 naisel oma loodud ettevõtet kasvatada.

Lisaks pakutakse naistele enese arendamiseks ka erinevaid kursuseid, koolitusi ja õpitubasid. Üheks selliseks kursuseks on näiteks kursus “Ole enesekindlam” (ingl k Be a More Confident You), kus aidatakse läbi mitmete tegevuste naiste enesehinnangut ja -kindlust tõsta ning seeläbi julgemaid ning positiivsemaid plaane tulevikuks teha. Peale selle on keskuse üks osa ka rahvusvaheline uurimiskeskus, mis pakub juurdepääsu teadustöödele ja rahvusvaheliste sidemete loomist teiste naisettevõtjatega üle maailma.

Soodustades loovust ning ettevõtlikust aitab keskus naistel nii ettevõtteid luua kui ka naiste loodud ettevõtetel edukaks saada, kuid lisaks sellele luuakse ning säilitatakse keskuse tegevuste läbi ka kohalikke töökohti ning suurendatakse kohalikku majanduskasvu.

Märksõnad: ettevõtlus, sooline võrdõiguslikkus Loe lisaks keskuse koduleheküljelt