Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdse kohtlemise tagamine projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti faasis, et aidata rahastatud projektides vältida diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist. Võrdse kohtlemise ehk diskrimineerimise vältimise (soo, vanuse, rahvuse või rassi, puude, seksuaalse sättumuse või veendumuse tõttu) nõue ÜKP fondides on loodud selleks, et lõpetada tõrjutud elanikkonnagruppide õiguste piiramine ning tagada kõigile sõltumata nende identiteedist või päritolust võrdsed õigused ja võimalused. Võrdsed võimalused tähendavad ühelt poolt formaalselt võrdseid õigusi, teiselt poolt sisulist, tulemuste võrdsust, mõõtes näiteks erinevate sotsiaalsete rühmade osalusmäärasid avalikus elus jms. Võrdne kohtlemine ei tähenda sealjuures tingimata inimeste ühesugust kohtlemist, vaid pigem nende erinevustega arvestamist.