Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti faasis, et aidata Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides tagada puudega inimeste ligipääsetavus ja edendada puudega inimeste võrdset kohtlemist. Ligipääsetavuse loomise eelduseks on see, et hoones, sündmusel, teenuse juures või info edastamisel on arvesse võetud erinevate inimeste vajadusi. Ligipääsetavus ei puuduta mitte üksnes erinevat kasvu ja vanuses inimesi, vaid ka inimesi, kes kasutavad liikumiseks ratastooli, näevad või kuulevad halvasti või üldse mitte. Kõigile ligipääsetav on selline keskkond, mida saavad mugavalt ja ilma kõrvalise abita kasutada väga erinevad inimesed. Ligipääsetavuse parandamine peab aitama kaasa erivajadusega inimeste suuremale kaasatusele ühiskonnas, sh hariduses, tööturul jne. Projekti puutumus erivajadusega inimeste ligipääsetavuse küsimusega tuleneb sellest, millised tüüptegevused on projektis ette nähtud (koolitused, teavitus/kommunikatsioon, otsustuskogude loomine, (projektitiimid, seirekomisjonid jms), konsulteerimine, andmekogumine, uuringud, tehniliste vahendite muretsemine, taristu ehitamine jms).   Loe edasi: