Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

Jätkusuutliku linnapiirkondade arengu prioriteetne suund tugineb Eesti viie suurema linnapiirkonna säästva arengu strateegiatele, milles kajastatakse kõiki linnapiirkonna jätkusuutlikkuse aspekte, sh majanduslikke, keskkonna- ja kliimaalaseid, demograafilisi ning sotsiaalseid väljakutseid. Konkreetsetest tegevustest – lähtudes linnade spetsiifilistest väljakutsetest ning Eesti 2020 strateegia eesmärkidest – kaasrahastatakse nende strateegiate elluviimisel ELi fondidest säästva ning vähese CO2-heitega liikuvuse ja linnaruumi arendamist, lapsehoiu-ja lasteaiakohtade loomist, et vähendada liikumisvajadust ja toetada tööhõivet ning alakasutatud alade füüsilist, majanduslikku ja sotsiaalset taaselavdamist Ida-Virumaal (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).