Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Struktuurivahenditega aidatakse kaasa EL-is ohustatud ning kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi paranemisele või säilimisele ning maastike mitmekesisuse saavutamisele, tagades elupaikade toimimise ühtse ökoloogilise võrgustikuna.

Tegevused aitavad saavutada ELi linnu- ja loodusdirektiivides, ELi elurikkuse strateegias ja ELi rohelise infrastruktuuri strateegias seatud eesmarke. Koosmõjus maaelu arengukava sekkumistega panustatakse Eesti 2020 eesmarkide saavutamisse, aidates tagada pikaajalist varustatust ökosüsteemiteenustega ja soodustades uute ettevõtlusvõimaluste loomist maapiirkondades (Ühtekuuluvuspoliitika fondide  rakenduskava 2014-2020).

Järgnevalt on välja toodud meetmed, mis arvestavad võrdsete võimalustega rohelise infrastruktuuri ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamise projektides.