Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 8.2 - Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimisel

Hüdrometeoroloogiajaamade sisseseade ning taristu uuendamine ja nende automaatsuse suurendamine parandab naissoost töötajate töötingimusi, kes on meteoroloog-tehnikute seas ülekaalus.

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– Projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– Projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.