Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A
Back to list

Veekaitse

Veemajanduse arendamine edendab Eesti keskkonnastrateegia 2030 ja Eesti 2020 eesmärkide elluviimist, panustades jätkusuutlikku majanduskasvu loodussäästlikuma ja ressursitõhusama veemajandusega, sh veeteenuse parema kättesaadavusega. Pinna- ja põhjavee kaitsmisega

panustatakse ELi veepoliitika raamdirektiivi veekogumite hea seisundi saavutamise eesmärki ning ELi Läänemere piirkonna strateegia Läänemere kaitsmise eesmärgi saavutamisse (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Projektide rakendamisel on oluline, et erinevad huvigrupid oleks kaasatud ja võrdne kohtlemine tagatud ja edendatud.