Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 6.3 - Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– rekonstrueeritud tänavavalgustuse mõju turvalisuse tajumisel soo, rahvuse, vanusgruppide ja puudega inimeste järgi;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.