Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 6.1 - Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu