Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A
Back to list

Energiatõhusus

Antud prioriteetse suuna investeerimisprioriteediks on energiatõhususe, aruka energiajuhtimise ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus taristus, sealhulgas üldkasutatavates hoonetes ja eluasemesektoris.

Elamusektori kaasajastamine, avaliku ruumi parendamine ja taastuvenergia kasutuselevõtu toetamine aitavad suurendada energiasäästu ja –varustuskindlust, parandada elukeskkonda ning avaldada positiivset mõju keskkonnale ja majandusele.

Parem energiatõhusus tõstab inimeste heaolu ja elustandardit. Sealjuures peab silmas pidama, et ka projektide rakendamisel oleks erinevad huvigrupid kaasatud ja võrdne kohtlemine tagatud ja edendatud.