Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 5.1 - Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine

Maakondlike arenduskeskuste nõustajad on saanud vajaliku ettevalmistuse naisettevõtluse erisustest ja vajadustest ning arvestavad nendega oma tegevuses.

Turismiinfosüsteem pakub võimalusi arvukatele ja erinevatele välisriikide naisorganisatsioonidele kui eraldi sihtgrupile oma ürituste korraldamiseks Eestis.

Turismiettevõtete ärimudelite arendamise toetuste andmisel peetakse silmas naisettevõtjate ja meesettevõtjate võrdset toetamist.